Geest – lichaam-connectie

1. Wat?

Geest – lichaam-connectie

Er waren vroeger zeer veel tegenstrijdigheden over de verbinding tussen lichaam en geest, oftewel de invloed van de geest op het lichaam. Ondertussen heeft wetenschappelijk onderzoek al meermaals bewezen dat de verbinding enorm belangrijk is. Met geest – lichaam-connectie wordt niet alleen de verbinding bedoeld tussen het mentale aspect en het lichaam, ook de emoties spelen een zeer cruciale rol.
Het onderbewustzijn zal de emoties altijd voorrang geven, ongeacht de situatie. Daarom gebeurt het, als je enorm emotioneel bent, dat je niet meer op een normale manier kunt functioneren.

Als we kijken naar de geest, dan bevat die onze gedachten, geloofsovertuigingen (zitten in het onderbewustzijn), ons gedrag en onze emoties. Verschillende geestestaten kunnen ons lichaam op een positieve of negatieve manier beïnvloeden.

2. Voeding en beweging

De laatste jaren is er enorm veel onderzoek gebeurd naar het effect van voeding op de mentale prestaties en de geest. Zo is al duidelijk geworden dat de darmbacteriën een enorme invloed hebben op de geest. Ook beweging heeft een enorm effect op de werking van de geest en het mentale aspect. Bewegen heeft zo’n grote invloed op de geest dat als een persoon minimaal 3x per week actief beweegt, die maar liefst de helft minder kans maakt op een depressie, alcoholverslaving of een angststoornis.

In dit verslag beperk ik mij louter tot de invloeden van de geest op het lichaam en omgekeerd.

Jarenlang werd er geloofd dat ongezonde genen (bv: kanker, reuma, spierziekten, …) werden doorgegeven bij de geboorte. Dat klopt totaal niet, volgens onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld kankers in families slecht 5 % komt door slecht doorgekregen genen. De rest komt van je gedachten en het onderbewustzijn. Dit zijn vaak (geloofs-) overtuigingen die mensen hebben meegekregen voor de leeftijd van 6 jaar. Meestal kunnen we zelf er niets aan doen dat we deze gedachten hebben, maar we kunnen ze wel veranderen. Allereerst doe je dit door bewust te worden van deze gedachten.

3. Invloed emoties

Emoties zoals woede, verdriet, angst, jaloersheid en dergelijke zorgen ervoor dat het lichaam uit evenwicht is en dat er mogelijks ziektes ontstaan.
Op YouTube zijn er veel video’s die uitleggen hoe dit komt (bv: Bruce Lipton), daar zie je in welke vorm positieve of negatieve gedachten een enorme invloed uitoefenen op je lichaamscellen. Als je een optimist bent en je een positief perspectief hebt op het leven dan gaan je cellen veel beter reageren en je beter beschermen dan wanneer je negatief denkt.

Onze gedachtes hebben een enorme invloed op ons lichaam, nog veel meer dan we ooit zullen weten. Zoals daarnet gesproken kunnen de externe gebeurtenissen en dus gedachten ertoe leiden dat genen geactiveerd worden. Gedachten zorgen er ook voor dat ons lichaam zich anders gedraagt.    
Het lichaam kan ziek worden door 3 oorzaken:

  • intoxicatie (door vergif)
  • trauma (door fysieke belemmeringen)
  • je gedachten

Onze gedachten worden gevormd door onze geloofsovertuigingen (die hoofdzakelijk gevormd worden in de kindertijd). Die bepalen je perspectief en dus zorgt die ervoor hoe je lichaam functioneert.

Het is handig om te weten dat je altijd de keuze hebt hoe je zal reageren. Die keuze kan veel betekenen. Niet iedereen weet dit.

Als je emoties niet toelaat zodat je ze kan verwerken, kan dit zelfs leiden tot TMS (= Tension Muscular Syndrome, lichamelijke verschijnselen – bv: rugpijn, opgezwollen enkel, … – door emoties te negeren). Het is daarom zeer belangrijk om af en toe eens stil te staan bij jezelf en te luisteren naar je emoties. Niet oordelen, maar gewoon ernaar luisteren.