Wat? + mogelijke oorzaak

Een minderwaardigheidsgevoel gaat er om dat je het gevoel hebt, dat je minder bent dan de anderen. Dit komt zeer frequent voor. Vooral in de pubertijd komt dit zeer geregeld voor doordat kinderen op die leeftijd hun zijn en kunnen bijna continu vergelijken met anderen. Dit zorgt voor een negatief zelfbeeld.

Minderwaardigheidsgevoel

Op latere leeftijd gebeurt het ook nog vaak dat mensen een minderwaardigheidsgevoel hebben, dit kan komen door een externe gebeurtenis (bv: een scheiding, een overledene, een faillissement, …), maar dit kan ook komen doordat ze dit gehad hebben in de pubertijd en hebben blijven zitten met dat gevoel en/of negatief zelfbeeld.
Dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is om te blijven werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, dat beïnvloed je namelijk dag in en uit.

Gevolgen

Een minderwaardigheidsgevoel hebben heeft enorm veel negatieve gevolgen, hier zijn er een paar op een rijtje:

  • Negatieve gedachten leiden vaak tot een depressie
  • Je gunt jezelf minder dan je verdient
  • Negatief zelfbeeld
  • Je steekt jezelf weg of je verstopt jezelf
  • Je gaat (on)bewust kansen uit de weg omdat je jezelf niet de moeite waard vind

Wat kan je eraan doen?

Het is altijd handig voor jezelf om te achterhalen waar dit minderwaardigheidsgevoel vandaan komt, soms ligt de reden voor de hand en soms moet je er even naar zoeken. Als je de oorzaak weet, kan je vaak beter tot een oplossing komen.
Meestal is het nodig om je zelfvertrouwen te vergroten. De oorzaak komt meestal tot stand door een gebeurtenis uit het verleden waardoor je zelfvertrouwen enorm gezakt is, je moet dan terug leren hoe je kunt vertrouwen op jezelf.

Hier zijn enkele zinnen die je kan gebruiken om over na te denken:

  • Luister niet naar negatieve gedachten.
  • Waarom zou jij minder waard zijn dan een ander?
  • Wat zou er moeten gebeuren zodat jij je evenveel waard voelt als een ander?
  • Wat zou jouw situatie verbeteren?
  • Wat zou er jou meer vertrouwen geven in jezelf?